Χρησιμοποιούμε τεχνικές ελάχιστης παρέμβασης με στόχο τη διατήρηση της ζωτικότητας και την ακεραιότητα του δοντιού με βιοσυμβατά και αδρανή υλικά τελευταίας τεχνολογίας και άριστης αισθητικής.