Η ομορφιά βρίσκεται στη φυσικότητα. Σχεδιάζουμε το χαμόγελο με γνώμονα το φυσικό αποτέλεσμα και την αρμονία.