Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας ανανεώνουν συνεχώς τον εξοπλισμό του ιατρείου καθιστώντας την καθημερινή οδοντιατρική πράξη ποιοτική, γρήγορη, άνετη και ανώδυνη. Η απολύμανση και η αποστείρωση γίνονται με βάση τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Οδοντιατρικό Μικροσκόπιο

Το οδοντιατρικό μικροσκόπιο SOM4DENT είναι ένα μάτι για λεπτομέρειες. Μεγενθύνοντας το πεδίο εργασίας μέχρι και 25 φορές, δίνει τη δυνατότητα:
  • πρώιμης διάγνωσης προβλημάτων (π.χ ρωγμών),
  • εκτέλεσης οδοντιατρικών εργασιών με λεπτομέρεια που δεν αποτυπώνεται με το γυμνό μάτι,
  • αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης ενδοδοντικών προβλημάτων (επιτυχείς απονευρώσεις).

Ενδοστοματικό Scanner

Με το CS 3600 Scanner γίνεται ψηφιακή αποτύπωση των δοντιών. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η δυσανεξία του ασθενή κατά τη λήψη του αποτυπώματος (μέτρα) και η τελική εργασία έχει άριστη ακρίβεια και ποιότητα.

Λάμπα Λεύκανσης

Με τη λάμπα λεύκανσης Blanc One μπορεί να πραγματοποιηθεί λεύκανση των δοντιών στο ιατρείο. Αφορά ασθενείς που ενδιαφέρονται για ένα γρήγορο αποτέλεσμα χωρίς ευαισθησίες.

Tek Scan

Με το Tek Scan γίνεται ψηφιακή καταγραφή του τρόπου που έρχονται σε επαφή τα δόντια κατά το κλείσιμο (σύγκλειση) με στόχο την αποκατάσταση προβλημάτων και την τελική εξισορρόπηση της σύγκλεισης.

Ψηφιακή ακτινογραφία

Με την ψηφιακή ακτινογραφία RVG 6100 επιτυγχάνεται
  • ελάχιστη έκθεση σε ακτινοβολία,
  • άμεση αποτύπωση υψηλής ανάλυσης σε ψηφιακά αρχεία που διατηρούνται αναλλοίωτα στο χρόνο.